SE 106 N

รายละเอียด

เซ็นเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงแม้วัดค่าในตัวอย่างที่สถานะนั้นยากต่อการวัด

Facts pH/Pt 1000 sensor
 

การเชื่อมต่อ: DIN coax connector และ banana plug 4 mm

 

วัสดุตัวเครื่อง: แก้ว

 

เส้นผ่านศุนย์กลางตัวเครื่อง 12 mm

 

จังก์ชัน : ปลอกกระจกฝ้า

 

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ: Pt 1000

 

อิเล็กโทรไลท์ : 3 mol/l KCl

 

ช่วงการวัดค่า pH: 0…14

  ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -5…100°C
  เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูงแม้ในสถานะตัวอย่างที่ยากต่อการวัด หัวต่อแก้วกับอิเล็กโทรไลต์เหลวแบบเติมได้ ให้การสัมผัสที่สมบูรณ์แบบและช่วยให้วัดค่าที่ค่าการนำไฟฟ้าต่ำหรือในตัวกลางที่ถูกเคลือบไว้