SE 102 N

รายละเอียด

เซ็นเซอร์ที่มีการเติมของเหลว สำหรับการเปลี่ยนตัวอย่างอย่างรวดเร็วและอุณหภูมิตัวอย่างต่ำ

การใช้งานและคุณสมบัติ 

เซ็นเซอร์ pH/Pt 1000

 

การเชื่อมต่อ: ขั้วต่อโคแอกซ์ DIN และปลั๊กกล้วย 4 มม.

 

วัสดุของตัวเครื่อง: แก้ว

  ความยาวตัวเครื่อว: 110 มม.
 

เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง: 12 มม.

 

หัวต่อ: เซรามิก

 

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ: Pt 1000

 

อิเล็กโทรไลต์: 3 โมล/ลิตร KCl

  ช่วงการวัดค่า pH: 0 … 14
 

ช่วงอุณหภูมิ: -5 … 100 °C

 

เซ็นเซอร์ที่เติมของเหลว ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในห้องปฏิบัติการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนตัวอย่างอย่างรวดเร็วและอุณหภูมิตัวอย่างต่ำ

 

ความยาวได้รับการปรับให้เหมาะกับอุปกรณ์ในซีรีส์ Portavo ตัวสั่น Portavo ช่วยให้เซ็นเซอร์ชื้น เพื่อให้พร้อมเสมอในการทำงานวัดค่า