SE 100 N

รายละเอียด

เซ็นเซอร์ที่มีการเติมของเหลว สำหรับการเปลี่ยนตัวอย่างอย่างรวดเร็วและอุณหภูมิตัวอย่างต่ำ

Facts

เซ็นเซอร์  pH/Pt 1000

 

การเชื่อมต่อ: ขั้วต่อโคแอกซ์ DIN และปลั๊กกล้วย 4 มม.

 

วัสดุของตัวเครื่อง: แก้ว

  ความยาวตัวเครื่อง: 170 mm
 

เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง: 12 mm

 

ทางแยก: เซรามิก

 

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ: Pt 1000

 

อิเล็กโทรไลต์: 3 โมล/ลิตร KCl

 

ช่วงการวัดค่า pH: 0 … 14

  ช่วงอุณหภูมิ: -5 … 100 °C
 

เซ็นเซอร์ที่เติมของเหลวนี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในห้องปฏิบัติการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนตัวอย่างอย่างรวดเร็วและอุณหภูมิตัวอย่างต่ำ สามารถใส่ในขวดรูปชมพู่ได้

 

เซ็นเซอร์อุณหภูมิในตัวจะชดเชยการวัดค่า pH โดยอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเมื่อใช้เซ็นเซอร์ในตัวอย่างที่อุณหภูมิต่างกัน