SE 715

รายละเอียด Oxygen Sensor
 

เซ็นเซอร์ราคาสมเหตุสมผลสำหรับการใช้งานบำบัดน้ำเสีย ออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชัน MemoRail

ประเภทการใช้งาน 

การแยกกระแสไฟฟ้าที่สมบูรณ์แบบด้วยเทคโนโลยี Memosens

 

ไม่มีผลกระทบของความชื้นในขั้วต่อ ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ 

 

การปรับเทียบล่วงหน้าในห้องปฏิบัติการ

 

การถ่ายโอนข้อมูลแบบดิจิทัล

 

การตรวจจับของเซ็นเซอร์ประสิทธิภาพสูง

 

ความปลอดภัยของกระบวนการผลิตระดับสูง

  อัตราการบำรุงรักษาต่ำ
 

ความมั่นคงในระยะยาวสูง

 

ตอบสนองอย่างรวดเร็ว

  การพึ่งพาการไหลต่ำ
 

เซ็นเซอร์ออกซิเจน SE 715 พร้อมระบบขั้วต่อ Memosens มีอัตราการบำรุงรักษาต่ำและติดตั้งได้กับเครื่องตรวจจับอุณหภูมิ

 

เซ็นเซอร์ได้รับการออกแบบสำหรับการวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำและอุณหภูมิในกระบวนการทางอุตสาหกรรมพร้อมกัน

 

น้ำ น้ำเสีย การเติมอากาศ การควบคุมการระบายอากาศ การเลี้ยงปลา พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ