SE 615

รายละเอียด

Memosens เซ็นเซอร์ 2-Electrode

 

เหมาะสมกับการใช้งานในการตรวจวัดการบำบัดน้ำเสีย

 

การใช้งานและคุณสมบัติ

Galvanic isolation ที่สมบูรณ์แบบด้วยเทคโนโลยี Memosens

 

ไม่มีอิทธิพลของความชื้นใน connector

  การสอบเทียบล่วงหน้าจากห้องแล็บ
  การถ่ายโอนข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล
  การตรวจจับของเซ็นเซอร์ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
  อัตราการาบำรุงรักษาต่ำ
  การตรวจจับอุณหภูมิที่แม่นยำ 
  2 กราไฟต์ อิเล็กโทรด
 

ช่วงการวัดกว้างด้วยอิเล็กโทรดที่ทำจากกราไฟท์พิเศษแบบโพลาไรซ์ต่ำ ออกแบบเพื่อการทำงานเมโมเรล  เซ็นเซอร์คอนดักทิวิตี้ SE 615 พร้อมระบบคอนเน็กเตอร์เมโมเซนส์ 2 อิเล็กโทรดกราไฟต์ และมีอัตราการบำรุงรักษาต่ำ

 

ตัวตรวจจับอุณหภูมิในตัวให้การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติระหว่างการสอบเทียบและการทำงานของเซ็นเซอร์

ได้รับการออกแบบสำหรับการวัดค่าการนำไฟฟ้าและอุณหภูมิพร้อมกันในกระบวนการทางอุตสาหกรรม

ประเภทการใช้งาน น้ำ/ระบบบำบัดน้ำเสีย