SE 204

รายละเอียด

อิเล็กโทรด 4 เซ็นเซอร์

 

เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าในห้องปฏบัติการ พร้อมอิเล็กโทรด 4 อิเล็กโทรด วัสดุอิเล็กโทรดกราไฟท์, วัสดุตัวอีพ็อกซี่

คุณสมบัติ

เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง : 15.3 mm

 

ความยาวตัวเครื่อง : 120 mm

 

ระยะในการแช่ : 36 … 120 mm

  ระยะในการทำงาน : 1 µS/cm … 500 mS/cm
 

ความต้านทานแรงดัน : 2 bar

 

เซ็นเซอร์อุณหภูมิที่ได้รับการพัฒนา : NTC 30 Kohm/25 °C

  ระยะการทำงานในอุณหภูมิ : -5 … 100 °C