SE 555

รายละเอียด

เซ็นเซอร์วัดค่า pH สำหรับหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ วัดค่าได้อย่างแม่นยำในรูปแบบดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีเมโมเซนส์

การใช้งานและคุณสมบัติ

อิเล็กโทรไลท์เจล มีแรงดันและมีความเสถียรในการใช้งาน

 

จังก์ชันเซรามิก

 

ฆ่าเชื้ออย่างปลอดภัยด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ

  การตรวจวัดอุณหภูมิที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

แก้วโอมเก้า อิมพีแดนซ์สูง เหมาะในการใช้งานที่มีอุณหภูมิสูง ข้อผิดพลาดของอัลคาไลน์ต่ำ, CIP/SIP

Memosens Sensors

การแยกไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเมโมเซนส์

   
 

ไม่มีอิทธิพลของความชื้นในคอนเน็กเตอร์

  การถ่ายโอนข้อมูลรูปแบบดิจิตอล
  มีจำหน่ายรุ่นที่ไม่มีสาร PWIS
 

อิเล็กโทรไลท์เจลของจุดอ้างอิงอิเล็กโทรดทำให้เกิดแรงดัน ให้ความแม่นยำในการใช้งานอย่างยาวนาน เหมาะกับการใช้งานเซ็นเซอร์อย่างต่อเนื่องในการแปรรูปอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ

รูปแบบการใช้งาน

การหมัก อาหารและเครื่องดื่ม การใช้วัดในค่าที่มี pH สูง วัดสารเคมี การใช้งานทางเภสัชกรรม โรงงานสี