SE 515

รายละเอียด

เซ็นเซอร์ที่เหมาะกับการใช้งานวัดค่าของน้ำ และการบำบัดน้ำเสีย

การใช้งานและคุณสมบัติ 

การแยกกระแสไฟฟ้าที่สมบูรณ์แบบด้วยเทคโนโลยี เมโมเซนส์

 

ไม่มีอิทธิพลของความชื้นในขั้วต่อ

 

มีการสอบเทียบมาแล้วจากห้องแล็บ

  การถ่ายโอนข้อมูลแบบดิจิตอล
 

การตรวจจับของเซ็นเซอร์ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว

 

ไม่ต้องเติมอิเล็กโทรไลต์ อัตราการบำรุงรักษาต่ำ

 

วัดค่าอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ

  จังก์ชันปลอกแก้ว
 

แก้วซิกม่า; ความต้านทานต่ำ เหมาะสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ

 

จังก์ชันแบบปลอกแก้ว ใช้ได้กับทุกการวัดที่มีการปนเปื้อนสูง ออกแบบมาสำหรับการใชข้งาน MemoRail ทำให้มีความมั่นคงและอายุการใช้งานยาวนาน ระบบอ้างอิงจะสัมผัสโดยตรงกับสื่อที่วัดได้โดยใช้จังก์ชันปลอกแก้ว แทบไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปนเปื้อนหรือการอุดตันของจังก์ชัน

 

สามารถทำการวัดได้แม้ในอุณหภูมิต่ำด้วยแก้วอิมพีแดนซ์ต่ำพิเศษ

ประเภทการใช้งาน  น้ำ/ การบำบัดน้ำเสีย