SE 740

รายละเอียด

เซ็นเซอร์วัดค่าออกซิเจนด้วยเทคโนโลยีการชุบเรืองแสง

คุณสมบัติ

หลักการวัดที่พึ่งพาตนเอง ไม่ขึ้นกับกระแส

 

ไม่ต้องใช้โพลาไรซ์

 

ฝาครอบเซ็นเซอร์แบบถอดเปลี่ยนได้

 

มีการตรวจสอบการสึกหรอในตัว

 

Stainless steel 1.4435

 

ใบรับรองการตรวจสอบ 3.1, Ra <0.4 μm

 

วัสดุที่ได้มาตรฐาน อย.

  การสื่อสารรูปแบบดิจิตอล
ประเภทการใช้งาน 

อาหาร เภสัชกรรม กระบวนการหมัก