SE 670

รายละเอียด

เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบ Toroidal

 

เซ็นเซอร์ดิจิตอลสำหรับการวัดค่าการนำไฟฟ้าต่ำถึงสูง ทนทานต่อการปนเปื้อนและการกัดกร่อน

คุณสมบัติ 

การถ่ายโอนข้อมูลแบบดิจิตอล

 

สายเคเบิลยาวถึง 100 m

 

ดีไซน์กะทัดรัด

 

ไม่มีอิเล็กโทรดปียกในกระบวนการการทำงาน

  ช่วงการวัดค่าที่กว้าง
 

การตอบสนองในการตรวจจับอุณหภูมิมีความไว 

 

ทนทานต่อการปนเปื้อน

  เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าสากล มีช่วงการวัดกว้าง ใช้งานได้กับความเข้มข้นทางเคมีปานกลาง ตรวจจับอุณหภูมิได้ย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
ประเภทการใช้งาน 

การบำบัดน้ำจืดและน้ำเสีย, การชุบด้วยไฟฟ้า, กระบวนการถ่ายภาพ, สภาพอากาศ, การตรวจสอบหอหล่อเย็น, โรงบำบัดน้ำเสีย, การตรวจสอบเกลือ, สารละลายอัลคาไลน์และการตรวจสอบความเข้มข้นทั่วไป, โรงฟอก, การบำบัดด้วยโซดาไฟ, เครื่องซักผ้า, วิศวกรรมยานยนต์, กระบวนการล้าง