SE 656

รายละเอียด

เซ็นเซอร์พิเศษและมีความแม่นยำสูง มีช่วงของการวัดค่าที่กว้าง ทนทานต่อสารเคมีในการใช้งานที่มีมลภาวะสูงและสื่อที่มีการกัดกร่อน

คุณสมบัติ

ออกแบบมาให้มีความแข็งแรง

 

หลักการวัดแบบ inductive ทำให้ช่วงการวัดค่านั้นกว้าง

 

ทนต่อการปนเปื้อน

 

ไม่มีอิเล็กโทรดเปียกในกระบวนการการทำงาน

  ใช้งานอย่างทนทานในสื่อที่มีปริมาณสารเคมีสูง (PFA) และพื้นที่ที่มีมลภาวะสูง
 

เซ็นเซอร์ Toroidal ที่ทนต่อการกัดกร่อนสำหรับการวัดน้ำบริสุทธิ์จนถึงค่าการนำไฟฟ้าสูงสุด ทนทานต่อการออกซิไดซ์ ดีไซน์ที่เรียบเนียน ทำความสะอาดง่าย ให้ความแม่นยำสูงด้วยการวัดแบบอิเล็กโทรด ความเสียงในการปนเปื้อนต่ำเนื่องจากเป็นเซ็นเซอร์แบบเปิดขนาดใหญ่ ใช้งานในพื้นที่อันตรายได้

ประเภทการใช้งาน

การวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายกรดและด่างที่มีความเข้มข้นสูง กรดไฮโดรฟลูออริก กรดไนตริก กรดซัลฟิวริกเข้มข้น โอเลี่ยม สารละลายอัลคาไลน์เข้มข้น ตัวกลางออกซิไดซ์อย่างแรง