SE 655

รายละเอียด

เซ็นเซอร์สากล ให้การวัดที่แม่นยำ ให้ช่วงการวัดที่กว้าง ทนทานต่อสารเคมีและการวัดใน้พื้นที่มลภาวะสูง

คุณสมบัติ

ดีไซน์กะทัดรัด แข็งแรง

 

ให้ช่วงการวัดที่กว้างด้วยองค์ประกอบการวัดแบบ inductive

 

ทนทานต่อการปนเปื้อน

 

ไม่มีการทำงานของอิเล็กโทรดเปียก

 

(PEEK) มีความทนทานต่อเคมีสูง

  สามรถวัดในโซนอันตรายได้
  CIP-capable
 

ตัวเซ็นเซอร์  Torodial ที่ทนต่อการกัดกร่อน สามารถวัดค่าน้ำบริสุทธิ์ ไปจนถึงการวัดค่าการนำไฟฟ้าสูงได้ ดีไซน์พื้นผิวเรียบ สามารถทำความสะอาดได้ง่าย การวัดค่าแบบไร้อิเล็กโทรดที่มีความแม่นยำสูง

ประเภทการใช้งาน

การวัดความเข้มข้นของสารละลายกรดและอัลคาไลน์, ตัวกลางที่มีมลพิษสูง, ตัวกลางที่ก่อตัวเคลือบและน้ำมัน, salt spring, น้ำเสียที่ปนเปื้อนอย่างหนัก, การไหลของน้ำหล่อเย็น, การตรวจสอบความเข้มข้น, การสร้างใหม่ของตัวแลกเปลี่ยนไอออน