SE 630

รายละเอียด

เซ็นเซอร์ 2 อิเล็กโทรดสำหรับวัดค่าการนำไฟฟ้าต่ำ ถึงปานกลาง ให้การใช้งานที่หลากหลาย ทนต่อสารเคมี ความร้อน และทางกลสูง

คุณสมบัติ 

ให้การทำงานที่ปลอดภัยจากวัสดุที่คงทน แข็งแรง

 

ตัวตรวจจับอุณหภูมิที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ให้การวัดที่มีประสิทธิภาพ

 

ช่วงการวัดอุณหภูมิและความดันกว้าง

 

ทำความสะอาดง่าย

 

การวัดค่าการนำไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูงถึง 50 mS/ซม. (SE 630 MS: สูงสุด 20 mS/ซม.)

 

ทนต่อสารเคมีและความร้อนสูง

 

วัสดุป้องกันการกัดกร่อน อิเล็กโทรดกราไฟท์ และตัวเครื่อง PES ให้การวัดที่มีความแม่นยำสูง มีการชดเชยอุณหภูมิอย่างถูกต้อง และการวัดความเข้มข้น ช่วงความดันและอุณหภูมิกว้าง

ประเภทการใช้งาน

วัดน้ำ, น้ำเสียที่มีมลพิษปานกลาง, สารละลายในกระบวนการผลิตที่มีค่าการนำไฟฟ้าปานกลาง, สารกัดกร่อน