SE 620

รายละเอียด

เซ็นเซอร์ 2 อิเล็กโทรด เหมาะกับการใช้งานในอตุสาหกรรมยาที่ควบคุมสุขอนามัย พื้นผิวลื่น มีบริเวณที่มีพื้นผิวหยาบน้อย

คุณสมบัติ 

ระบบนึ่งฆ่าเชื้อ

 

CIP-capable

  การตรวจวัดอุณหภูมิที่มีมาตรฐาน ได้รับการพัฒนาให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

ช่วงการวัด 0.001 ถึง 50 μS/cm

 

อิเล็กโทรดที่จัดเรียงแบบโคแอกเชียล

 

วัสดุฉนวนและซีล

 

ฝาเกลียว VP

 

โปรแกรมจำลอง PortaSim พร้อมปลั๊ก VP

  Incl. Inspection Certificate 3.1
 

เซ็นเซอร์ Conductivity ใช้งานในเภสัชกรรม ออกแบบด้วยขั้วไฟฟ้าโคเอกเซียลและมีการตัวตรวจจับอุณหภูมิในตัว ความหยาบผิวต่ำ <0.8 µm

 

วัสดุไม่เป็นอันตราย เป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA สามารถนึ่งฆ่าเชื้อและเชื่อถือค่าที่วัดได้ สามารถเช็คค่าการวัดได้อย่างง่ายดาย โดยใช้เครื่องจำลอง PortaSim ตาม USP

ประเภทการใช้งาน

น้ำบริสุทธิ์พิเศษ, น้ำสำหรับฉีด (WFI) อุตสาหกรรมอาหาร, เครื่องแลกเปลี่ยนไอออน, reverse osmosis plants, การผลิตชิป