SE 615

รายละเอียด

เซ็นเซอร์ เมโมเซนส์ 2 อิเล็กโทรด

 

เซ็นเซอร์ที่เหมาะสมกับการใช้วัดค่าน้ำ และการบำบัดน้ำเสีย คุ้มค่าทั้งด้านคุณภาพและราคา

คุณสมบัติ 

การแยกกระแสไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์แบบด้วยเทคโนโลยีเมโมเซนส์

 

ไม่มีผลกระทบของความชื้นในคอนเน็กเตอร์

 

ได้รับการสอบเทียบล่วงหน้าก่อนการใช้งานจากห้องแล็บ

  การโอนถ่ายข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล
 

การตรวจจับของเซ็นเซอร์และการวัดอุรหภูมิที่เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพสูง

 

อัตราการบำรุงรักษาต่ำ

  อิเล็กโทรดกราไฟท์ 2 ตัว
 

ช่วงการวัดที่กว้างจากการทำงานของตัวอิเล็กโทรดที่ทำจากกราไฟท์พิเศษ โพลาไรซ์ต่ำ ออกแบบมาให้ใช้งานได้กับ MemoRail

 

ตัววัดอุณหภูมิที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ให้การทดแทนอุณหภูมิอัตโนมัติระหว่างการสอบเทียบ และการทำงานของตัวเซ็นเซอร์

 

เซ็นเซอร์ได้รับการออกแบบสำหรับการวัดค่าการนำไฟฟ้าและอุณหภูมิพร้อมกันในกระบวนการทางอุตสาหกรรม

ประเภทการใช้งาน 

วัดค่าน้ำ, การบำบัดน้ำเสีย