SE 610

รายละเอียด

โซลูชั่นราคาประหยัด สำหรับการวัดน้ำที่มีค่าการนำไฟฟ้าต่ำ

การใช้งานและคุณสมบัติ

ดีไซน์กะทัดรัด

 

ราคาประหยัด

 

การใช้งานกว้างขวาง

  อิเล็กโทรดสแตนเลส มีความแข็งแรง
 

การตรวจจับอุณหภูมที่ได้รับการพัฒนาแล้ว มีความแม่นยำสูง

 

สายคงที่ 5 ม.

  เซ็นเซอร์ 2 อิเล็กโทรด ขนาดกะทัดรัดพร้อมอิเล็กโทรดโคแอกเซียลสแตนเลส เครื่องตรวจจับอุณหภูมิที่มีความแม่นยำสูง พร้อมสายเคเบิลคงที่
ประเภทการใช้งาน 

น้ำดื่ม น้ำในอุตสาหกรรม ผิวน้ำ เครื่องแลกเปลี่ยนไอออนและพืชรีเวิร์สออสโมซิส โรงแยกเกลือออกจากน้ำทะเล