SE 603

รายละเอียด

เซ็นเซอร์ 4 อิเล็กโทรด ที่มีช่วงการวัดกว้างทนต่อการกัดกร่อนสูง สามารถทำงานแหล่งอุณหภูมิและความดันสูงได้ วัสดุของเซ็นเซอร์ เป็น แพลตินัมและ PTFE

 

สามารถใช้งานในเคมีพิเศษ รองรับอุณหภูมิสูงภึง 210 °C และ 25 บาร์ รูปแบบการวัดสากล ช่วงการวัดกว้ง ครอบคลุมตั้งแต่น้ำบริสุทธิ์จนถึง 600 mS/ซม. สายเคเบิลและตัวตรวจจับอุณหภูมิภายในตัว ออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัด วัสดุทำจากสแตนเลสและไฟเบอร์ PTFE

Applications

การวัดค่าน้ำบริสุทธิ์ถึงค่าการนำไฟฟ้าสูง, กระบวนการทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง, สารฟอกสี, สารออกซิไดซ์, ตลอดจนวัสดุที่มีมลพิษสูง (เช่น เส้นใย), การตรวจสอบการรั่วไหลของคอนเดนเซอร์