Oilport 30 Set

Oilport 30 Set

เซ็ตเครื่องวัดความชื้นในนำมันแบบมือถือ Oilport30

 

สามารถทำงานผ่านหน้าจอสัมผัส TFT ใช้งานง่ายและฟังก์ชันการบันทึกข้อมูลในตัว ทำให้ Oilport30 เป็นเครื่องที่มีความโดดเด่นในการวิเคราะห์ค่านำมันที่รวดเร็วและเชื่อถือได้

Measurands

Oilport30 สามารถวัดปริมาณน้ำสัมพัทธ์ [aw] ปริมาณน้ำสัมบูรณ์ [ppm] วัดอุณหภูมิ [°C / °F] ได้อย่างแม่นยำโดยใช้พารามีเตอร์เฉพาะแบบของการวัดน้ำมัน หัววัดน้ำมันอัดแน่นด้วยแรงดันสูงสุด 20 bar พร้อมเซ็ตชุดประกอบบวาล์ว Probe น้ำมันสามารถถอดเปลี่ยนได้โดยไม่รบกวนการทำงานในการตรวจสอบน้ำมัน สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

Probes

โพรบวัดน้ำมันแบบแรงดัน รองรับสูงสุด 20bar พร้อมเซ็ตบอลวาล์ว ตัวโพรบน้ำมันสามารถประกอบและถอดโดยที่ไม่ไปรบกวนวงจรน้ำมัน

หัววัดน้ำมันแบบสั้น เหมาะสำหรับการตรวจวัดความชื้นในตัวอย่างน้ำมันอย่างรวดเร็ว

  Oilport 30 Set
  Oilport 30 with ball valve mounting set
  Short oil probe for Oilport 30
  Pressure-tight oil probe for Oilport 30