766 Laboratory pH Meter

Facts:

เครื่องวัดค่า pH ในห้องปฏิบัติการ ที่ให้การทำงานอย่างไร้ที่ติ

 

Gaincheck : การทดสอบแบบอัตโนมัติ

 

Trueline: เครื่องบันทึกเอาต์พุตแบบอนาล็อกที่ปรับเทียบแล้ว

 

การตรวจสอบเซ็นเซอร์พร้อมการแจ้งเตือนไอคอน Sensoface

  การสอบเทียบอัตโนมัติด้วยลิทสิทธ์เฉพาะ Calimatic
 

EMC ตาม NAMUR

 

สามารถแสดงค่า pH และอุณหภูมิได้พร้อมกัน

 

การทำงานที่ไม่ซับซ้อน

 

คียบอร์ดเมมเบรนป้องกันการรั่ว

 

ตัวเครื่องแข็งแรงทนทาน

  หมวดหมู่การป้องกัน IP 54