703 Laboratory Conductivity Meter

Detail:

เครื่องวัดในห้องปฏบัติการ ใช้สำหรับการวัดค่าการนำไฟฟ้า

Facts:

ช่วงการวัดตั้งแต่ 0.000 µS/cm ถึง 2000 mS/cm

  1.000 µS/cm … >1000 mS/cm with one sensor
 

รูปแบบการบันทึก QM ตามมาตรฐาน ISO 9000 และ GLP

 

เอาต์พุตเครื่องบันทึกแบบอนาล็อก แยกด้วยกระแสไฟฟ้าที่ปรับเทียบแล้ว

 

Sensoface: การตรวจสอบเซ็นเซอร์และอุปกรณ์

 

การสอบเทียบอัตโนมัติ และโซลูชั่นมาตรฐาน

 

EMC ตาม NAMUR

 

อินเทอร์เฟซ RS-232 สำหรับคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์

 

สามารถทำการแสดงค่าการวัดได้สองค่าพร้อมกัน

 

มีนาฬิกาในตัว

 

คีย์บอร์ดเมมเบรนกันรั่ว

 

ตัวเครื่องแข็งแรงทนทาน

  หมวดหมู่การป้องกัน IP 54