EE212

EE212 เครื่องวัดค่าความชื้นและอุณหภูมิ 
 

เซ็นเซอร์ความชื้น (RH) และอุณหภูมิ (T) EE212 พร้อมหัววัดแบบเปลี่ยนได้นั้น ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานการควบคุมสภาพอากาศที่มีความต้องการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

คุณสมบัติ EE212

สามารถเปลี่ยนหัววัดความชื้น/อุณหภูมิได้ง่าย

 

อุปกรณ์เซ็นเซอร์ถูกเคลือบด้วยสารเฉพาะของ E+E เพื่อเพิ่มความทนทาน

 

สามารถให้ค่าที่เกี่ยวข้องกับความชื้นโดยอัตโนมัติ

 

มีความแม่นยำสูง

 

หน้าจอสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลได้ พร้อมไฟส่องสว่างในตัว

 

ผู้ใช้สามารถปรับค่าต่าง ๆ ได้ผ่านซอฟแวร์ EEPCS

 

ตัวกล่องแบบ IP65/NEMA4

 

ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย