HC109

HC109

เซ็นเซอร์ capacitive วัดความชื้น SMD  ขนาดเล็ก

 

เซ็นเซอร์ HC1000 HC101 และ HC109 เป็นเซ็นเซอร์ระดับไฮเอนด์ที่ถูกพัฒนามาตามความต้องการการใช้งานในสายการประกอบอัตโนมัติจำนวนมากและการแข่งขันสูง

รายละเอียด

การใช้งานทั่วไปนั้นเหมาะสมกับการใช้งานในระบบอัตโนมัติ เซ็นเซอร์วัดความชื้น HC109 จะถูกติดตั้งบน PCB พร้อมกันกับส่วนประกอบอื่นๆของ SMD และใชวิธีการบัดกรีแบบรีโฟลว์ ด้วยชิ้นส่วนและดีไซน์ขนาดเล็ก ทำให้ตัวเซ็นเซอร์สามารถทำงานในพื้นที่แคบได้

 

เซ็นเซอร์วัดความชื้น HC109 ให้การทำงาน และข้อดีที่เหมือนกันกับ HC1000 และ HC101 อย่างเช่น ข้อมูลของเซ็นเซอร์ที่บันทึกซ้ำได้สูง ความเป็นเส้นตรงที่โดดเด่นตลอดช่วงความชื้นทั้งหมด รวมถึงการวัดค่าอุณหภูมิบันทึกซ้ำได้เช่นกัน สามารถชดเชยอุณหภูมิของซอฟต์แวร์ได้ มีความแม่นยำสูง ช่วงของการวัดอุณหภูมิ ซึ่งสำคัญและช่วยในการคำนวณอุณหภูมิของ dew point

Technical data HC109  
NOMINAL CAPACITANCE C0 (AT 30°C) 80 +/-12 pF
NOMINAL CAPACITANCE C76 (AT 30°C) 100.8 +/-15.1 pF
DIMENSIONS LXBXH 4.21 x 0.95 x 0.3 mm
SENSITIVITY 0.27pF / %RH
WORKING RANGE HUMIDITY 0…100% RH
WORKING RANGE TEMPERATURE -40…120°C
LINEARITY ERROR (0…98% RH)