Humidity Calibration Kit

Humidity Calibration Kit ชุดเครื่องมือสำหรับตรวจสอบความชื้น
  ใช้สำหรับตรวจสอบความชื้นที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ
อุปกรณ์เสริม

Calibration chamber

  Humidity Standard Set
  Calibration Certificate
รายละเอียด ชุดตรวจสอบความชื้นของ E+E ที่คุ้มค่าและเหมาะสำหรับสอบเทียบใช้งานง่ายแม้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญด้านเทคนิค ด้วยหัววัด 10-12 มม. (0.4-0.47 นิ้ว) ประกอบด้วยชุดสอบเทียบความชื้นและชุดมาตรฐานความชื้น 
Humidity Standards The E+E Humidity Standards are non-saturated salt solutions available in sets of five or fifty single-use ampoules, which may be stored an indefinite time. The salt solutions are non-harmful, handling them does not require specific safety measures. Safety data sheet is available upon request. Each E+E Humidity Standard Set is supplied with a traceable calibration certificate, issued by the Austrian National Metrology Institute (NMI).
Technical data Humidity Calibration Kit
HUMIDITY VALUE IN %RH … ACCURACY AT 23 °C (73.4 °F) 0% RH … ±0.3% RH
  5% RH … ±0.5% RH
  10% RH … ±0.5% RH
  20% RH … ±0.5% RH
  35% RH … ±0.5% RH
HUMIDITY VALUE IN %RH … ACCURACY AT 23 °C (73.4 °F) 50% RH … ±0.9% RH
  65% RH … ±0.9% RH
  80% RH … ±1.2% RH
  95% RH … ±1.2% RH