CO2 Guard 10

CO2 Guard 10

เซ็นเซอร์วัดคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องพร้อมแสดงค่าด้วยแสงสัญญาณสี

 

ตัว CO2 Guard 10 วัดและแสดงค่าความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศแวดล้อมเพื่อวัดคุณภาพอากศภายในอาคาร (Indoor Air Quality; IAQ)

ระดับ CO2 ที่แสดงผลโดยไฟ LED ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับความจำเป็นในการระบายอากาศ

ประเภท

CO2 Guard 10 แบบตั้งโต๊ะ

 

CO2 Guard 10 แบบติดผนัง

 

การระบายอากาศที่เพียงพอและ Indoor Air Quality เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการดำรงชีวิตและสภาพการทำงานที่ดี ยิ่งในพื้นที่ ที่มีการเข้าพักหนาแน่น IAQ ที่ดีช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนด้วยโรคที่เกิดจากละอองลอย ซึ่งการควบคุณภาพของอากาศและระดับ CO2 สามารถลดต้นทุนด้านพลังงานได้อย่างมาก

คุณสมบัติการวัด :

CO2 Guard 10 ใช้หลักการวัด NDIR ความยาวคลื่นคู่พร้อมการปรับเทียบอัตโนมัติ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยาวนาน แม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษ การชดเชยความดันและอุณหภูมิด้วยเซ็นเซอร์ออนบอร์ด มีความแม่นยำสูงโดยไม่ต้องระบุตำแหน่ง ระดับความสูง สภาพอากาศและสภาพแวดล้อม

Flexibility CO2 Guard 10 สามารถปรับการใช้ ติดบนผนัง ตั้งโต๊ะ และพกพาได้

ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย 

ทำงานด้วยการใช้แบตเตอรี่ หากไฟ LED ทุกดวงกะพริบ เป็นการเตือนให้เปลี่ยนแบตเตอรี่

การแสดงภาพและเสียง 

ไฟ LED สีเขียว เหลือง และแดงระบุช่วงของ CO2 สัญญาณอะคูสติกแบบสั้นแจ้งเตือนเมื่อมีการบ่งชี้ว่าค่า CO2 เพิ่มขึ้น 1 ช่วง

ช่วงการตรวจสอบ CO2 กว้าง:

ช่วงวัด CO2 ทั้งหมด 6 ช่วงไฟ LED จากต่ำไปสูง เหมาะสำหรับการใช้งานในร่มทั่วไป

ระดับ CO2 ต่ำนั้นถือเป็นปกติในอาคารพาณิชย์ตามมาตรฐาน EN13779

ระดับ CO2 สูงมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีการเข้าพักสูงมาก เช่น ในชั้นเรียนของโรงเรียน

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน :

ชุดแบตเตอรี่ที่มีจำหน่ายทั่วไป (4 ก้อน) มีอายุการใช้งานประมาณ 6 เดือนที่อุณหภูมิห้อง ตัวโครงแบบสแน็ปอินช่วยให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะใด ๆ

คุณสมบัติหลัก :

เทคโนโลยี NDIR ความยาวคลื่นคู่พร้อมการปรับเทียบอัตโนมัติ

 

การทดแทนความดันและอุณหภูมิ

 

ตัวแสดงสัญญาณแสงและเสียง

 

ใช้พลังงานต่ำ

  เหมาะสำหรับติดผนังและตั้งโต๊ะ
Technical Data  
WORKING RANGE 0…5000 ppm
SUPPLY 4 alkaline batteries AAA 1.5 V
  4 rechargeable batteries AAA 1.2 V
BATTERY LIFE TIME 6 months (4 alkaline batteries 1.5V – 1200 mAh)
  4 months (rechargeable batteries 1.2 V – 1100 mAh)
ENCLOSURE Polycarbonate (PC)
PROTECTION RATING IP30 (wall mount) IP20 (tabletop)