ฮีตเตอร์เซรามิก ULTRAMIC®

รายละเอียด ฮีตเตอร์เซรามิก ULTRAMIC® ของ Watlow นั้นถูกออกแบบมาสำหรับการทำงานให้ความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง สร้างขึ้นจากอะลูมิเนียมไนไตรด์ (AIN)และรวมองค์ประกอบความร้อนเข้าด้วยกัน ช่วยให้การทำความร้อนนั้นเต็มประสิทธิภาพ 
  AIN เหมาะสมกับการใช้งานแหล่งความร้อนที่ไม่ปนเปื้อน มีความเสถียรในการทำงานบนรูปทรงเรขาคณิต
 

ฮีตเตอร์เซรามิกตัวนี้สามารถให้ความร้อนได้สูงสุด 400 องศาเซลเซียส และมี ramp rate การทำความร้อนที่เร็วเป็นพิเศษ สูงถึง 150 องศาต่อวินาที (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน) นอกจากคุณสมบัติทางความร้อนแล้ว เครื่องทำความร้อนเซรามิก ULTRAMIC ยังมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าในการแยกไฟฟ้า และทนทานต่อต่อสารเคมีได้ดีกว่าฮีตเตอร์โลหะทั่วไป

การใช้งานและคุณสมบัติ

เซรามิก AIN มีความแข็งแรง ช่วยให้การทำความร้อนนั้นสม่ำเสมอและมีความทนทาน และแลกเปลี่ยน ถ่ายเทความร้อนได้อย่างดีเมื่อมีการใช้งานในอุณหภูมิสูง ยืดอายุการใช้งานฮีตเตอร์

 

มั่นใจในเรื่องของกระแสไฟรั่วไหลต่ำ ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าสูง

 

ประสิทธิภาพการนำความร้อนสูง ทำให้อัตราการเพิ่มอุณหภูมิที่รวดเร็วเป็นพิเศษ ซึ่งสูงถึง 150 องศาต่อวินาที

 

การผสมผสานเทอร์โมคัปเปิล type K ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับอุณหภูมิ

 

การทำงานตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกของหน่วยงาน  UL® และ CE รวมถึง RoHS

Material Maximum Operating Temperatures Maximum Watt Densities
W/in2 W/cm2
Aluminum Nitride 752 400 1000 155