ฮีตเตอร์สแตนเลสฟิล์มหนา

รายละเอียด

 ฮีตเตอร์  Watlow 430 แบบแผ่นสแตนเลสฟิล์มหนา ตอบโจทย์การใช้งานที่ต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วและสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพสูงในการทำความร้อน ตัวฮีตเตอร์ใช้เทคโนโลยีฟิล์มหนาเพื่อการทำความร้อนเต็มประสิทธิภาพโดยไม่ซับซ้อน

ฮีตเตอร์ชนิดนี้สามารถใช้ได้ในพื้นที่จำกัด แลtในกรณีที่ไม่สามารถใช้ฮีตเตอร์แบบธรรมดาได้ เนื่องจากข้อจำกัดของแรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟ

  ตัวฮีตเตอร์ใช้เทคโนโลยีฟิล์มหนาเพื่อการทำความร้อนเต็มประสิทธิภาพโดยไม่ซับซ้อน ฮีตเตอร์ชนิดนี้สามารถใช้ได้ในพื้นที่จำกัด และในกรณีที่ไม่สามารถใช้ฮีตเตอร์แบบธรรมดาได้เนื่องจากข้อจำกัดของแรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟ
 

โครงสร้างฮีตเตอร์ฟิล์มหนามีรูปทรงที่หลากหลายรูปร่าง รวมถึงรูปแบบวงกลมสองมิติและสี่เหลี่ยม มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน เนื่องจากใช้การสัมผัสพื้นผิวของฮีตเตอร์โดยตรง แผ่นฮีตเตอร์ฟิล์มหนานั้นจะให้ความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำ

การใช้งานและคุณสมบัติ

ความหนาแน่นของวัตต์สูงถึง  75 W/in² (11.6 W/cm²) สำหรับการใช้งานแบบหนีบช่วยให้สามารถกระจายกำลังไฟได้อย่างแม่นยำและให้อุณหภูมิที่สม่ำเสมอ

 

ปลายสตัดเกลียวทำให้แข็งแรง ไร้ปัญหาในการเชื่อมต่อ

Material Maximum Operating Temperatures Maximum Watt Densities
W/in2 W/cm2
430 Stainless Steel 1025 550 75 11.6