ฮีตเตอร์ FLUENT® แบบ in-line

รายละเอียด ออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก นำหนักเบา ให้ความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแทนที่การทำงานของฮีตเตอร์จุ่มแบบเดิมและฮีตเตอร์พันรอบท่อ เครื่องทำความร้อนฟลูเอนท์สามารถทำงานได้อย่างหลากหลาย สามารถแทนที่การทำงานที่มีส่วนประกอบหลายอย่างในระบบได้ ช่วยลดต้นทุนและความซับซ้อน เนื่องจากมีความหนาแน่นของวัตต์สูง มีการตอบสนองในการทำงานที่เร็วเป็นพิเศษ โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีสเปรย์ความร้อนแบบเฉพาะของ Watlow  ตัวผิวสัมผัสของฮีตเตอร์ทั้งหมดนั้นให้ความร้อน และสามารถปรับการถ่ายเทความร้อน รวมถึงรักษาความสม่ำมอของอุณหภูมิได้อย่างเหมาะสม
  โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีสเปรย์ความร้อนแบบเฉพาะของ Watlow  ตัวผิวสัมผัสของฮีตเตอร์ทั้งหมดนั้นให้ความร้อน และสามารถปรับการถ่ายเทความร้อน รวมถึงรักษาความสม่ำมอของอุณหภูมิได้อย่างเหมาะสม
การทำงานและคุณสมบัติ

ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา มีโครงสร้างฮีตเตอร์ที่แข็งแรง

 

เป็นฮีตเตอร์มวลต่ำที่มีความหนาแน่นของวัตต์สูง

 

นวัตกรรมฮีตเตอร์ที่ปรับปรุงให้แทนที่การทำงานที่มีส่วนประกอบหลายอย่างในระบบได้

 

Material Maximum Operating Temperatures Maximum Watt Densities
W/in2 W/cm2
Air 662 350 130 20
Water 212 100 450 70