ฮีตเตอร์แผง RAYMAX® 1220 and 2030

รายละเอียด

การใช้ฮีตเตอร์แบบแผงนั้นอาจจะมีความซับซ้อน แต่ด้วยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญจากวิศวกรของ Watlow ออกแบบให้สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการและไม่ซับซ้อน โดยใช้ข้อมูลทางเทคนิคมาพัฒนา อย่างเช่นการคำนวณความหนาแน่นของวัตต์และอุณหภูมิตามต้องการ  พร้อมกับการแนะนำส่วนประกอบของระบบ เช่นตัวเซ็นเซอร์และตัวควบคุม

การใช้งานและคุณสมบัติ

ลดปัญหาการใช้งานและปัญหาระหว่างติดตั้งด้วยการให้คำปรึกษาจากวิศวกร

 

เซ็นเซอร์และคอนโทรลเลอร์ของ Watlow ใช้ร่วมกันได้กับฮีตเตอร์ RAYMAX สำหรับระบบระบายความร้อนที่ปรับแต่งเองได้

 

การดีไซน์ให้มีมวลต่ำ นำหนักเบา

Material Maximum Operating Temperatures Maximum Watt Densities
W/in2 W/cm2
Aluminized Steel 2000 1095 30 4.7