ฮีตเตอร์แผง RAYMAX® 1220 and 2030

รายละเอียด

การใช้ฮีตเตอร์แบบแผงนั้นอาจะมีความซับซ้อน แต่ด้วยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญจากวิศวกรของ Watlow สามารถออกแบบให้สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการและไม่ซับซ้อน โดยใช้ข้อมูลทางเทคนิคมาพัฒนาอย่างเช่นการคำณวนความหนาแน่นของวัตต์และอุณหภูมิตามต้องการ  พร้อมกับการแนะนำส่วนประกอบของระบบ อย่างเช่นตัวเซ็นเซอร์และตัวควบคุม

การใช้งานและคุณสมบัติ

ลดปัญหาการใช้งานและปัญหาระหว่างติดตั้งด้วยการให้คำปรึกษาจากวิศวกร

 

เซ็นเซอร์และคอนโทรลเลอร์ของ Watlow ใช้ร่วงมกันได้กับฮีตเตอร์ RAYMAX สำหรับระบบระบายความร้อนที่ปรับแต่งเองได้

 

การดีไซน์ให้มีมวลต่ำ นำหนักเบา

Material Maximum Operating Temperatures Maximum Watt Densities
W/in2 W/cm2
Aluminized Steel 2000 1095 30 4.7