รายละเอียด

ฮีตเตอร์ไฟเบอร์เซรามิก มีองค์ประกอบการทำความร้อนอุณหภูมิสูงสุดในบรรดาฮีตเตอร์ของ Watlow หน่วยทำความร้อนที่สร้างจากฉนวนเซรามิก แยกห้องทำความร้อนออกมาภายนอก ซึ่งตัวฮีตเตอร์ไฟเบอร์เซรามิกมีมวลต่ำ ค่าฉนวนสูง พร้อมองค์ประกอบความร้อนที่ส่งเสริมการทำงานในตัวมันเอง 

ผู้ใช้งานจะได้ประโยชน์จากการทำงานที่สะดวกขึ้นขององค์ประกอบความร้อนและฉนวนที่อยู่ในตัวเดียวกัน มีคุณสมบัติของน้ำหนักเบา มีความหนาแน่นต่ำ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีอุณหภูมิสูงและต้องการมวลต่ำ

การใช้งานและคุณสมบัติ

องค์ประกอบความต้านทาน ICA ที่มีอุณหภูมิสูง

 

ส่วนประกอบอลูมินา-ซิลิกา น้ำหนักเบา หล่อขึ้นรูปความหนาต่ำ แน่นกระชับ ทนต่อแรงกระแทกจากความร้อน มีหน่วยรอวรับการทำงานทุกอุณหภูมิ

 

รองรับการทำงานอุณหภูมิสูงถึง 1200 °C (2200°F) เป็นการทำงานอุณหภูมิสูงที่หาได้ยากในฮีตเตอร์ตัวอื่น

  ฉนวนใยเซรามิกมวลต่ำ ทำให้กระบวนการทำความร้อนเร็วขึ้น
 

ทำงานโดยตรงจากแรงดันไฟฟ้าของสายไฟทั่วไป ไม่จำเป็นต้องใช้หม้อแปลงราคาแพง หรือระบบการควบคุมไฟฟ้าที่ซับซ้อน

Material Maximum Operating Temperatures Maximum Watt Densities
W/in2 W/cm2
Ceramic Fiber 2200 1204 30 4.6