รายละเอียด

ฮีตเตอร์ไฟเบอร์เซรามิก มีองค์ประกอบการทำความร้อนอุณหภูมิสูงสุดในบรรดาฮีตเตอร์ของ Watlow หน่วยทำความร้อนที่สร้างจากฉนวนเซรามิก แยกห้องทำความร้อนออกมาภายนอก ซึ่งตัวฮีตเตอร์ไฟเบอร์เซรามิกมีมวลต่ำ ค่าฉนวนสูง พร้อมองค์ประกอบความร้อนที่ส่งเสริมการทำงานในตัวมันเอง หากต้องการการทำงานหลายอย่าง ผู้ใช้งานจะได้ประโยชน์จากการทำงานที่สะดวกขึ้นขององค์ประกอบความร้อนและฉนวนที่อยู่ในตัวเดียวกัน มีคุณสมบัติของน้ำหนักเบา มีความหนาแน่นต่ำทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีอุณหภูมิสูงและต้องการมวลต่ำ

Features & Benefits High temperature ICA resistance elements bounds integrally into required position
  Lightweight, low-density alumina-silica composition molded into shape ensures a firm, thermal shock resistant, self-supporting unit at all operating temperatures
  Operating temperatures up to 2200°F (1204°C) provides high-temperature performance not possible with many other heater types
  Low mass ceramic fiber insulation allows the heater to reach process temperature quickly, efficiently heating the load instead of itself
  Works directly off common power line voltages eliminating the need for expensive transformers or complex power control systems
Material Maximum Operating Temperatures Maximum Watt Densities
W/in2 W/cm2
Ceramic Fiber 2200 1204 30 4.6