เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน OPTIMEX®

รายละเอียด

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน OPTIMEX ใหม่ของ Watlow™ ให้ประสิทธิภาพการลดแรงดันที่มีมาตรฐานระดับโลก

พัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้มีการไหลขั้นสูง เพิ่มประสิทธิภาพของ CAPEX และการถ่ายเทความร้อน
การใช้งานและคุณสมบัติ

ถ่ายเทความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี Watlow’s EFD (enhanced fluid dynamics)

 

ลดการปล่อยมลภาวะได้ถึง 50 %

 

มาตรฐานประสิทธิภาพการลดแรงดันระดับสากล

 

สามารถใช้งานได้กับ ANSI หรือขนาดที่ใกล้เคียง

 

กำลังไฟฟ้าสูงสุด 3 เมกะวัตต์