HYDROSAFE® Heat Exchanger

รายละเอียด

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนไฟฟ้า indirect ตัวใหม่ของ Watlow HYDROSAFE® ใช้งานกับซีลก๊าซแห้ง

ได้รับการออกแบบมาให้มีการระบายความร้อนที่ได้มาตรฐาน ลดข้อกำหนดการใช้งานทางเทคนิคต่าง ๆ ให้ปรับเข้ากับเครื่องมือและการใช้งานที่หลากหลาย ตัว HYDROSAFE® มีความสามารถในการทำงานที่ยืดหยุ่น ตั้งแต่ 12 ถึง 31.2 kW เพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงของอัตราการไหลของก๊าซหรือการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของก๊าซเมื่อเชื่อมต่อกับแผงควบคุม WATCONNECT™ ที่ออกแบบตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งอาจมีการเชื่อมต่อจากหลายหน่วย เป็นอนุกรมที่ต้องการกิโลวัตต์ที่สูงขึ้น

 

HYDROSAFE® มีใบรับรองการควบคุมอันตราย (Hazardous Certifications) โดยภายนอกนั้น “สัมผัสได้อย่างปลอดภัย” เทียบกับสินค้าแบรนด์อื่นที่ให้การรับรองเฉพาะสิ่งที่ล้อมอยู่เท่านั้น

 

ซีลก๊าซให้ความร้อนภายในกระบอกสูบขนาดเล็กที่ขึ้นรูปแบบไม่มีรอยต่อ ทำงานได้ในระบบที่มีความดันมาตรฐานสูง (6800 psi / 469 bar) ตัวฮีตเตอร์นั้นเล็กกว่าเซอร์กูเลชั่นฮีตเตอร์กว่า 50 % 

ฮีตเตอร์มีน้ำหนักอย่างน้อย 136 กิโลกรัม มีขนาดพื้นที่ฐานเครื่องและน้ำหนักน้อย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถลดต้นทุนของโครงสร้างแท่นขุดเจาะ FPSOs การขนส่ง และอื่น ๆได้

เทคโนโลยีทางอ้อมนี้ทำให้หมดความกังวลว่าซีลของกระแสก๊าซจะสัมผัสกับองค์ประกอบความร้อน โดยเฉพาะเมื่อองค์ประกอบนั้นสิ้นสุดอายุการใช้งานและแบบที่โดยทั่วไปจะไวต่อการกัดกร่อน

 

ตัว Watlow HYDROSAFE® นั้นสามารถเชื่อถือได้ การันตีการทำงานอย่างมีคุณภาพด้วยการทดสอบในแล็บของ Watlow และแล็บที่ได้รับมาตรฐานอื่น ๆ ร่วมด้วย โดยได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐาน IECEx, ATEX, ASME and CSA/NRTL

ส่วนประกอบในกระบอกสูบที่ขึ้นรูปนั้นได้รับมาตรฐานขึ้นทะเบียน NACE และ ISO รวมถึง MR 0175/ISO 15156/MR 0103