FLUENT® In-Line Heater

รายละเอียด ฮีตเตอร์ใหม่ของ Watlow เป็นฮีตเตอร์FLUENT แบบในสายที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพสูง สามารถแทนที่ทั้งเครื่องทำความร้อนแบบจุ่มแบบเก่าและเครื่องทำความร้อนที่พันรอบท่อที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบระบายความร้อน ฮีตเตอร์ FLUENT ได้รับการออกแบบผ่านการพัฒนาส่วนประกอบต่างๆในระบบ ฮีตเตอร์ถูกออกแบบมาโดยลดความซับซ้อนในการทำงานและลดต้นทุนลง เพราะมีความหนาแน่นวัตต์สูง ทำให้มีการตอบสนองที่รวดเร็วเป็นพิเศษและทำให้การทำงานโดยรวมนั้นมีปริทธิภาพมากขึ้น
 

ตัวฮีตเตอร์ FLUENT โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีสเปรย์ความร้อนที่เป็นสิทธิบัตรของ Watlow  ตัวฮีตเตอร์จะใช้พื้นผิวทั้งหมดในการทำความร้อน ซึ่งจะปรับให้การถ่ายเทความร้อนมีอุณหภูมิที่สม่ำเสมอ

การใช้งานและคุณสมบัติ

ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ตัวฮีตเตอร์มีโครงสร้างที่แข็งแรง

 

ฮีตเตอร์มวลต่ำ ความหนาแน่นวัตต์สูง

 

เทอร์โมคัปเปิลภายในสำหรับควบคุมที่มีขีดจำกัดสูง

specifications

Material Maximum Operating Temperatures Maximum Watt Densities
W/in2 W/cm2
Air 662 350 130 20
Water 212 100 450 70