SpecView SCADA Software

สามารถทดลองใช้งานโดยการโหลด SpecView demo

รายละเอียด

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมดูแล และเรียกเก็บข้อมูล Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับคอนโทรลเลอร์ของ Watlow ทั้ง F4T with  INTUITION®, process controller, ASPYRE® power controller และ EZ-ZONE® controllers ตลอดจนสินค้าของบริษัทอื่น ช่วยให้สามารถตรวจสอบความแม่นยำในการทำงาน

 

มีคณสมบัติที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งาน ตัวตรวจจับอัตโนมัติสำหรับคอนโทรลเลอร์ของ Watlow ช่วยให้การตั้งค่านั้นใช้เวลาน้อยและง่าย ออกแบบมาให้ใช้งานในโรงงาน และซัพพอร์ตการใช้งานที่ต้องอ่านบาร์โค้ด พร้อมกับรองรับการใช้งานบนจอทัชสกรีน  

การใช้งานและคุณสมบัติ 

การตรวจจับอัตโนมัติสำหรับคอนโทรลเลอร์ทำให้ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้โปรโตคอลการสื่อสารและประหยัดเวลาในการตั้งค่า

 

Watlow EZ-ZONE® Standard Bus communications การสื่อสารโปรโตคอลกับ EZ-ZONE โดยไม่ต้องซื้อตัวเลือกการสื่อสารอื่น

 

กำหนดค่ากราฟได้สูง ช่วยลดความยุ่งยากในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของตัวเครื่องจักรและกระบวนการทำงาน

 

Data Logger มีการทำงานที่ยืดหยุ่น และตัวสร้างการรายงานผลช่วยให้ผู้ใช้งานปฏบัติตามข้อกำหนด รวมถึง AMS 2750D NADCAP

 

สามารถสร้างหน้าจอเพิ่มได้ รวถึงการตั้งค่าให้ทำงานอัตโนมัติ ทำให้การตรวจสอบและการทำงานง่ายขึ้น

Description Information
Description Supervisory Control and Data Acquisition software for Watlow controllers
Profiling No
Supported Controllers F4T, D4T, ASPYRE, EZ-ZONE PM, RM, ST, SERIES F4 Ramping, SERIES 96, 97, SD, POWER SERIES, MICRODIN, CLS200, MLS30
Operating Requirements Windows® 10, 8.1, 8, 7
TRU-TUNE®+ Adaptive Control No
Remote Limit Reset No