COMPOSER®

รายละเอียด

ซอฟต์แวร์ Watlow ตัวใหม่ที่ใช้งานง่าย ใช้สำหรับกำหนดค่าและปรับแต่งการควบคุม ; ใช้ปรับแต่งสินค้า Watlow  F4T, D4T, EZ-ZONE® RM และ EZ-ZONE PM ในการใช้งานที่มีความพิเศษ

การใช้งานและคุณสมบัติ

ฟังก์ชันการใช้งาน บล็อกไดอะแกรม พร้อมข้อมูลที่แสดงแบบ real time  ทำให้มองเห็นข้อผิดพลาดได้ทันที ทำงานได้กับแอพพลิเคชั่นที่มีการกำหนดค่าพิเศษในการทำงานของ คอนโทรลเลอร์

 

มีฟังก์ชันภาษาให้เลือกหลากหลาย

 

ไฟล์รูปภาพมีการกำหนดค่าที่สมบูรณ์ช่วยให้มีการทำงานที่รวดเร็วและง่ายในการทำซ้ำไปยังคอนโทรลเลอร์ตัวอื่น

 

มุมมอง Dashboard แสดงผลอย่างชัดเจน เมื่อมีข้อผิดพลาดในการกำหนดค่าที่ต้องแก้ไข

 

อินเทอร์เฟซที่กำหนดค่าได้ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับขนาดหน้าต่างและตำแหน่งเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Description Information
Description Software for configuring F4T, D4T. EZ-ZONE® RM and EZ-ZONE PM products
Profiling No
Supported Controllers F4T with INTUITION®, EZ-ZONE® RM and EZ-ZONE® RUI
Operating Requirements Windows® 10 and 8.1
TRU-TUNE®+ Adaptive Control No
Remote Limit Reset No
Lastest Version 3.10.24