บริการสอบเทียบ

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) โดย บริษัท ยูไนเต็ดอินสทรูเมนท์ แอนด์ เมโทรโลยี จำกัด (UIM) ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพในการสอบเทียบเครื่องมือวัด เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

1. บริการสอบเทียบด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพสูง โดยดำเนินการตามวิธีที่มีความน่าเชื่อถืออย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องตามหลักปฏิบัติทั่วไปของห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ เพื่อการบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

2. บริหารคุณภาพของห้องปฏิบัติการสอบเทียบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ระบบ ISO/IEC 17025:2017 และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

3. มั่นใจว่าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการสอบเทียบ มีความสามารถ มีความตระหนักและสามารถปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานที่ระบุไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ

สาขาที่ให้บริการสอบเทียบ

  • สาขาความดัน (Pressure)
  • สาขาเคมี (Chemical)
  • สาขาอุณหภูมิ (Temperature)
  • สาขาความชื้น (Humidity)

ติดต่อเรา

  • 5 ซอยนวมินทร์ 86 แยก 2 ถนนนวมินทร์ แขวง คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
  • +(66) 2944 8271-2
  • sales@uimbkk.com
  • info@uimbkk.com
  • Official Line : @uimbkk

Download Here !