กิจกรรมสัมมนา Process controller

“ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี !! ”

สัมมนาออนไลน์เรื่อง “Process Controller” ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Watlow ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทยูไนเต็ด อินสทรูเมนท์ แอนด์ เมโทรโลยี จำกัด

 

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น.

 

หากสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

ลงทะเบียนเข้ามร่วมสัมมนา