รีวิว Circulation Heaters+ตู้คอนโทรล

Circulation Heaters เป็นการให้ความร้อนในรูปแบบของการพาความร้อน ที่ต้องอาศัยตัวกลาง ในการพาความร้อนนี้น สามารถพาได้ทั้งของเหลวและก๊าซ โดยในที่นี้จะเป็นของเหลวที่เราสามารถปรับอุณหภูมิของๆเหลวจากปกติ ไปจนถึงอุณหภูมิของๆเหลวที่เราต้องการได้