รีวิว TOKICO FGB TYPE

เครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำมันรุ่น FGB Type มีคุณสมบัติดังนี้
1. สามารถใช้กับท่อได้หลายขนาดตั้งแต่ 0.5 นิ้ว ไปจนถึง 1 นิ้ว
2. สามารถเลือกวัดอัตราการไหลได้ตั้งแต่ 40 – 300 ลิตร/ชั่วโมง
3. ส่วนประกอบของ Gear Type Router ทำมาจากเรซิ่น
4. สามารถวัดอัตราการไหลของน้ำมันได้หลายชนิด เช่น Glycerin , Diesel Oil , Light Weight Oil , A Heavy Oil , B,C Heavy Oil เป็นต้น.