“TiXO Tia” Temperature Transmitter เครื่องมือแปลงสัญญาณมาตรฐานในอุตสาหกรรม

 UIM พาคุณมาทำความรู้จักกับ “Temperature Transmitter” เครื่องมือแปลงสัญญาณมาตรฐาน รุ่น TiXO – Tia จากแบรนด์ GEORGIN

.

TiXO – Tia ใช้งานอย่างไร ? ทำงานอย่างไร ? ไปชมได้เลย !