Unbox ? เครื่องมือวัดความชื้นในน้ำมันรุ่น EE360

UNBOX ? สินค้าจากแบรนด์ E+E ELEKTRONIK เครื่องมือวัดความชื้นในน้ำมันรุ่น EE360

คุณสมบัติ

– สามารถวัดความชื้นในน้ำมันได้หลากหลายประเภท เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันหม้อแปลง

– หน้าจอแสดงผลแบบสี TFT พร้อมปุ่มกด

– 2 Outputs แบบอนาล็อก

– รองรับ RS485, Modbus RTU หรือ Modbus TCP

– มีระบบวิเคราะห์ตัวเอง กรณีมีความผิดปกติและแสดงบนหน้าจอ

– เชื่อมต่อสายได้ไกลถึง 10 เมตร

– ทนแรงดันได้สูงถึง 20 bar

– โพรบวัดแบบปลั๊กง่ายต่อการเปลี่ยนและติดตั้ง

– มีระบบเก็บข้อมูลได้ถึง 20,000 ค่า

– ง่ายต่อการปรับและกำหนดค่าผ่านจอแสดงผลหรือฟรีซอฟต์แวร์

– มี ball valve เป็นอุปกรณ์เสริม สำหรับการติดตั้งและถอดโพรบวัด โดยไม่รบกวนการทำงานของระบบ