เครื่องมือที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมอาหารและยา

UIM เปิดห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ! สาธิตวิธีการสอบเทียบความชื้นด้วย HUMOR20 จากแบรนด์ E+E ELEKTRONIK ??? .

.

เครื่องสอบเทียบความชื้นระดับ High-End ที่มีย่านการวัดกว้าง 10-95 %RH สอบเทียบโพรบได้พร้อมกันถึง 4 โพรบ และฟังก์ชั่นอีกมากมาย ไปดูกันเลย !