รีวิว EE776

อุปกรณ์เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบเสียบในท่อ รุ่น EE776 แบรนด์ E+E จากประเทศออสเตรีย โดย EE776 ใช้หลักการ Thermal mass flow meter คือ วัดอัตการสูญเสียความร้อนไปกับการไหลของของไหลที่ไหลผ่านแหล่งกำเนิดความร้อน