รีวิว Humlog 20

เป็นเซ็นเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิ รุ่น EE10 จากแบรนด์ E+E ประเทศออสเตรีย เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ในระบบ HVAC โดย HVAC ย่อมาจาก Heating,ventilation and Air conditioning (การทำความร้อน/การระบายอากาศ/การปรับอากาศ)