Humlog 20 และการทำงานในห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

ในห้องปฏิบัติการสอบเทียบนั้น มีสิ่งสำคัญที่หากมีการเปลี่ยนแปลงไปอาจส่งผลต่อความแม่นยำในการสอบเทียบ สิ่งนั้นคือ “สภาพอากาศ” นั่นเอง

ตามมาตรฐานของ ISO 17025 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบต้องมีการควบคุมสภาพอากาศให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยค่าที่ต้องควบคุมได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น และความดันบรรยากาศ  

หากไม่มีการควบคุมสภาพอากาศอาจส่งผลต่อความแม่นยำของการสอบเทียบ หากความดัน อุณหภูมิหรือความชื้นในห้องปฏิบัติการสอบเทียบไม่คงที่ จะทำให้ผลของการสอบเทียบนั้นไม่ถูกต้อง

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ UIM และห้องปฏิบัติการชั้นนำเลือกใช้ “HUMLOG 20” เครื่องมือวัดค่าและบันทึกค่า อุณหภูมิ ความชื้น ความดันและ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ เหมาะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และสามารถใช้ในระบบ HVAC ได้อีกด้วย

HUMLOG 20 สามารถบันทึกค่าเพื่อวิเคราะห์ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย สามารถแสดงผลบนหน้าจอได้พร้อมกันสูงสุด 3 ค่า HUMLOG 20 สามารถบันทึกค่าได้ 3,200,000 ค่าและสามารถส่งออกค่าที่บันทึกผ่านโปรแกรม Smartgraph 3 ไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ได้

สนใจสินค้าสามารถติดต่อได้ที่

💬 Facebook : Uimbkk

💬 Line Official : @uimbkk

📧 sales@uimbkk.com

📞 (66)2944 8271-2