เทคโนโลยีหมุนเวียนอากาศในตู้โดยสารรถไฟ (Railway Application)

EE8915 เซ็นเซอร์วัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 สำหรับการใช้งานทางรถไฟ (Railway Application)

เทคโนโลยีของตู้โดยสารสมัยใหม่นั้นไม่มีหน้าต่าง แต่จะมีระบบหมุนเวียนอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง นั่นหมายความว่าเทคโนโลยีในการวัดและควบคุมความชื้น อุณหภูมิ และ CO2 ในระบบหมุนเวียนอากาศของห้องโดยสาร จะต้องมีความแม่นยำ น่าเชื่อถือ มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับการใช้งาน เชื่อมโยงกับผู้โดยสารที่เข้ามาภายในตัวรถในรถ ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกสะดวกสบายตามหลักของ IAQ ประหยัดพลังงาน ประหยัดต้นทุน

.

เทคโนโลยีระบบขนส่งมวลชนทางรางด้วยพลังงานไฟฟ้านั้นต้องการพลังงานในการทำระบบหมุนเวียนอากาศมากถึง 25 % ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ ดังนั้นการประหยัดพลังงานจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยี

ซึ่งจากโจทย์ของความต้องการเหล่านี้ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบเครื่องมือวัดคือ

 • ต้องได้มาตรฐาน EMC (Electromagnetic compatibility)
 • มีความน่าเชื่อถือสูง
 • ขนาดกระทัดรัด มีระบบการป้องกันระดับสูง
 • ตอบสนองต่อการวัดที่รวดเร็ว
 • มีระบบชดเชยแรงดันและอุณหภูมิ เพื่อความถูกต้องของการวัด

E+E มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เช่นเทคโนโลยีการวัดอุณหภูมิ แรงดัน ความชื้น ความเร็วลม อัตราการไหลของอากาศ และ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพื่อสอดคล้องกับการใช้งานในระบบขนส่งมวลชนทางราง สามารถติดตามชมเทคโนโลยีของเราได้ทาง

.

การใช้งานที่สอดคล้องกับมาตรฐานทางรถไฟ

EN 50155:2017                   อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค ที่ใช้บนล้อขับเคลื่อน

EN 50121-1:2017                การใช้งานทางแม่เหล็กไฟฟ้า – ทั่วไป

EN 50121-0-2:2016            การใช้งานทางแม่เหล็กไฟฟ้า – ล้อขับเคลื่อน

EN 61373:2010                   อุปกรณ์ล้อขับเคลื่อน – การทดสอบแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน

EN 50125-1                          เงื่อนไขสภาพแวดล้อมสำหรับอุปกรณ์ – ล้อขับเคลื่อน

EN 45545-2                          ป้องกันยานพาหนะบนรางจากไฟ

EN 50306                              การป้องกันไฟของสายเคเบิลล้อขับเคลื่อน

.

 

คุณสมบัติ

 

 • มาตรฐานการทดสอบสำหรับคำแนะนำการใช้งานร่วมกันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)
 • ให้การใช้งานที่แม่นยำ มีประสิทธิภาพ
 • ขนาดกะทัดรัด มีการป้องกันตัวเครื่องที่แข็งแรง
 • ตอลสนองการทำงานที่รวดเร็ว
 • มีการชดเชยความดัน
 • ได้มาตรฐานทางรถไฟ
 • NDIR Dual Wavelength
 • Duct / Wall mount IP65/ NEMA 4X
 • 100…160 s
 • เซ็นเซอร์ On-board