เครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมอาหาร

เครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมอาหาร

.

ในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร สิ่งสำคัญคือการผลิตอาหารให้มีคุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ซึ่งมีหลายกระบวนการเข้ามาเกี่ยวข้องในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตอาหาร กระบวนการทำความสะอาด กระบวนการบำบัดของเสียก่อนนำกลับมาใช้ใหม่หรือทิ้งสู่แหล่งน้ำ

.

แบรนด์ KNICK จากประเทศเยอรมัน สนับสนุนให้อุตสาหกรรมอาหารทั้งหลาย ตระหนักถึงกระบวนการการวิเคราะห์ของเหลวที่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นค่าออกซิเจน, ค่า pH, ค่าการนำไฟฟ้า จึงได้ผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มเซนเซอร์, holders และ fittings สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในการสอบเทียบและระบบทำความสะอาด สามารถนำไปใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่

  1. การควบคุมคุรภาพสำหรับการจัดส่งน้ำนมดิบ
  2. การตรวจสอบน้ำมันดิบสำหรับการบำบัดน้ำดื่ม
  3. การตรวจสอบกระบวนการผลิตเบียร์
  4. ระบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม
  5. การตรวจสอบผลิตน้ำตาล

.

นอกจากอุตสาหกรรมยา แบรนด์ KNICK ยังผลิตสินค้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมน้ำ-น้ำเสีย และอุตสาหกรรมพลังงาน