ระบบ HVAC ในพิพิธภัณฑ์

อากาศภายในพิพิธภัณฑ์นอกจากจะสำคัญต่อผู้เข้าชมในอาคารแล้วยังสำคัญกับชิ้นงานศิลปะ ภาพวาด หรือประติมากรรมต่าง ๆ ทำให้การรักษาความชื้นและอุณหภูมิให้เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญ อีกทั้งการควบคุมปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่จัดแสดง และพื้นที่เก็บชิ้นงานศิลปะให้เหมาะสม

ในช่วงเวลาที่ผู้เข้าชมมากจะต้องมีการระบายอากาศที่ดี เพื่อรักษาปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่จัดแสดงให้ต่ำ แต่ในทางกลับกันเมื่อมีผู้เข้าชมน้อยหรือเมื่ออยู่นอกเวลาทำการ การระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ต้องลดลงตามความเหมาะสม

การรักษาความชื้น อุณหภูมิ และปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะช่วยให้ผู้คนในอาคารที่เข้ามาเยี่ยมชมหายใจได้อย่างคล่องตัวและงานศิลปะต่าง ๆ อยู่ในสภาพดี

ดังนั้นการควบคุมสภาพอากาศให้มีประสิทธิภาพจะต้องใช้ “เครื่องมือวัด” ที่มีประสิทธิภาพ เซ็นเซอร์ตรวจจับจะต้องสามารถรับประกันและตรวจสอบคุณภาพอากาศได้ และต้องสามารถช่วยลดต้นทุน ช่วยลดพลังงานได้อีกด้วย

เซ็นเซอร์ที่ควรนำมาใช้ในพิพิธภัณฑ์คือ “เซ็นเซอร์วัดอัตราการไหลของอากาศ” เพื่อตรวจสอบและควบคุมการไหลของอากาศในท่อระบายอากาศ แต่ควรเลือกใช้อย่างระมัดระวังและแน่ใจว่าเซ็นเซอร์ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและมีความเสถียรแม้ใช้งานในะระยาว สามารถติดตั้งได้ทั้งในท่อระบายอากาศหรือติดตั้งด้วยโพรบระยะไกล เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและง่ายต่อการบำรุงรักษา

 

โดยเซ็นเซอร์ควบคุมสภาพอากาศในอาคารต้องสามารถทำงานได้ดังนี้

  1. สามารถวัดค่าได้อย่างแม่นยำ
  2. ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในอาคารได้อย่างรวดเร็ว 
  3. สามารถทำงานในระบบไร้สายได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานและต้นทุนการติดตั้งลดลง

 

นอกจากพิพิธภัณฑ์ที่จะแสดงงานศิลปะต่าง ๆ แล้วในอาคารขนาดใหญ่ โรงงาน หรืออาคารที่มีคนใช้งานเป็นจำนวนมากก็จำเป็นต้องควบคุมสภาพอากาศในอาคารให้เหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถอยู่ในอาคารได้อย่างคล่องตัว 

UIM จัดจำหน่ายเครื่องมือวัดในระบบ HVAC จากแบรนด์ E+E ELEKTRONIK และเครื่องมือวัดอื่น ๆ 

source : Optimum Indoor Atmosphere for Visitors and Exhibits – Sensors Ensure Efficient Climate Control in the Museum