ความชื้น-อุณหภูมิจุดน้ำค้างคืออะไร?

ความชื้น และ อุณหภูมิจุดน้ำค้างคืออะไร ?
.
ความชื้น (Humidity) คือปริมาณไอน้ำในอากาศอยู่ในสถานะก๊าซไม่สามารถมองเห็นได้ในอากาศ โดยอากาศจะดูดซับไอน้ำที่แทรกอยู่ในอากาศ ซึ่งการดูดซับไอน้ำจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ยิ่งอากาศมีอุณหภูมิสูง ความชื้นก็จะต่ำ เพราะกักเก็บไอน้ำได้มาก
.
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง (Dew Point) คือค่าอุณหภูมิที่อากาศจะอิ่มตัวด้วยไอน้ำ (ค่าความชื้น %RH = 100%)และหากอุณหภูมิอากาศต่ำลงกว่าค่าอุณหภูมิจุดน้ำค้างจะทำให้ไอน้ำเริ่มควบแน่นรวมตัวเป็นหยดน้ำค้าง
.
ในบางอุตสาหกรรมนั้นจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบความชื้นในอากาศและค่าของอุณหภูมิจุดน้ำค้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหยดน้ำเกาะบนพื้นผิวต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
.
UIM จัดจำหน่ายเครื่องมือวัดความชิ้น – ค่าอุณหภูมิจุดน้ำค้าง และเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมที่หลากหลายจากแบรนด์ E+E ELEKTRONIK
.
สามารถสอบถามรายละเอียดและปรึกษาประเภทการใช้งานได้โดยตรงกับเรา
🌐 Website : www.uimbkk.com
💬 Facebook : Uimbkk
💬 Line Official : @uimbkk
📧 sales@uimbkk.com
📞 (66)2944 8271-2