การสอบเทียบเครื่องมือสำคัญอย่างไร ?

ทำไม การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือจึงสำคัญ ?
.
การสอบเทียบเครื่องมือเป็นการช่วยรับรองการวัดที่แม่นยำ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการวิจัย การพัฒนา การสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงการผลิตที่ปลอดภัยและให้ผลกำไรในทุกอุตสาหกรรมการผลิต
.
ประโยชน์ของการสอบเทียบเครื่องมือเป็นการช่วยปรับปรุงและบำรุงรักษาให้ระบบหรือเครื่องจักร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย เช่นเดียวกับการประหยัดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการทำงาน เช่น เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยืดอายุของอุปกรณ์ ซึ่งการสอบเทียบนั้น เป็นการลงทุนที่ดีที่สุดที่บริษัทสามารถทำได้
.
UIM ให้บริการการสอบเทียบเครื่องมือทั้งรูปแบบส่งสอบเทียบ และบริการสอบเทียบนอกสถานที่

สาขาที่ให้บริการสอบเทียบ :
1. สาขาความดัน (Pressure)
2. สาขาเคมี (Chemical)
3. สาขาอุณหภูมิ (Temperature)
4. สาขาความชื้น (Humidity)