การทำงานของ SIGMA05 และ Modbus sensor

“Sigma 05” Sensor Hub ที่ผู้ใช้สามารถกำหนดค่า ตั้งสัญญาณเตือนให้แสดงผลบนหน้าจอ ปรับตั้งค่าการแสดงผล ผ่านฟรีซอฟแวร์ ตัว sigma 05 ใช้งานร่วมกับการต่อ Modbus Probe จากภายนอกหรือที่ทาง E+E เรียกว่า Plug-and-Play ?
.
แล้ว Modbus คืออะไร ???
Modbus คือ โปรโตคอลหรือรูปแบบในการสื่อสารแบบอนุกรม ที่จะทำการตอบสนองเมื่อมีการร้องขอข้อมูลจากระบบเท่านั้น Modbus นิยมใช้ในระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ใช้งานร่วมกันกับอุปกรณ์อื่นๆเพื่อสร้างความเชื่อมโยงของข้อมูล อย่างเช่น Sensor และ Remote Terminal Unit (RTU)
.
โดยตัว Sigma 05 นั้น สามารถต่อ Probe sensors ได้สูงสุด 3 ตัว และอ่านค่าได้ 5 แบบ โดยผู้ใช้งานสามารถปรับเลือกการแสดงผลบนหน้าจอได้ตามการใช้งานด้วยโปรแกรม PCS10 ??